Disclaimer Aansprakelijkheid Kabels en Installaties:

De volgende disclaimer heeft betrekking op het gebruik van kabels en aanverwante artikelen aangeschaft via onze webshop. Door het gebruik van deze producten stemt u in met de onderstaande voorwaarden:

1. Foutief gebruik:

Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, verlies, kosten, of claims die voortvloeien uit het foutieve gebruik van de aangeschafte kabels en gerelateerde artikelen. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de producten met correcte specificaties te gebruiken.

2. Te korte kabels:

Wij wijzen elke aansprakelijkheid af voor schade die voortkomt uit het gebruik van kabels die te kort zijn voor de beoogde toepassing. Het is de verantwoordelijkheid van de koper om zorgvuldig de benodigde lengte van de kabels te bepalen voordat deze worden aangeschaft.

3. Foutief bestelde kabels:

Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade, verlies, of kosten als gevolg van het foutief bestellen van kabels. Klanten worden aangemoedigd om nauwkeurig te controleren of de bestelde producten voldoen aan hun specifieke behoeften voordat de bestelling wordt geplaatst.

4. Installaties:

Wij zijn niet verantwoordelijk voor schade, verlies, kosten, of claims die ontstaan door foutief uitgevoerde installaties. Het correct installeren van kabels en aanverwante artikelen is de verantwoordelijkheid van de koper of de persoon die de installatie uitvoert.

Wettelijke basis:

Deze disclaimer is opgesteld in overeenstemming met artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, dat de onrechtmatige daad regelt. Door het gebruik van onze producten erkent de koper de bovengenoemde aansprakelijkheidsbeperkingen.

Wij adviseren gebruikers om zorgvuldig de instructies, specificaties en veiligheidsrichtlijnen van de te benutten  alvorens ze te gebruiken. In geval van twijfel over het juiste gebruik of installatie, wordt geadviseerd professioneel advies in te winnen.

Disclaimer Kabelcalculator:

De kabelcalculator op onze webshop is uitsluitend bedoeld als hulpmiddel om een geschatte dikte van benodigde kabels te berekenen op basis van opgegeven parameters. Het gebruik van deze calculator dient puur als richtlijn en wijst erop dat wij geen specifieke informatie hebben over uw individuele situatie.

Aansprakelijkheidsbeperking:

Wij wijzen nadrukkelijk alle aansprakelijkheid af voor enigerlei schade, verlies, kosten of claims die voortvloeien uit het gebruik van de kabelcalculator op onze webshop. Het gebruik van de calculator impliceert geen garantie of verklaring met betrekking tot de geschiktheid van de berekende kabeldikte voor uw specifieke behoeften.

Geen individueel advies:

De informatie verstrekt door de kabelcalculator vervangt geen professioneel advies. Het is belangrijk om een gekwalificeerde professional te raadplegen voor advies op maat met betrekking tot uw specifieke omstandigheden. Wij hebben geen kennis van de details van uw situatie en zijn niet verantwoordelijk voor de keuzes die u maakt op basis van de berekeningen van de kabelcalculator.

Toepasselijk recht:

Deze disclaimer valt onder het Nederlands recht. Eventuele geschillen die voortkomen uit het gebruik van de kabelcalculator vallen onder de exclusieve jurisdictie van de Nederlandse rechtbanken.

Wettelijke basis:

Deze disclaimer is opgesteld met inachtneming van artikel 6:77 van het Burgerlijk Wetboek, dat voorziet in aansprakelijkheid voor hulppersonen, en artikel 6:162 van het Burgerlijk Wetboek, dat de onrechtmatige daad regelt.

Door gebruik te maken van de kabelcalculator op onze webshop stemt u in met deze disclaimer en erkent u dat u de verantwoordelijkheid draagt voor eventuele gevolgen van uw beslissingen op basis van de verkregen informatie.